Katalog osob telčské koleje

Informace o jezuitech jsou systematicky zpracovávány do Bio-bibliografické databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku.


Jezuitský řád vedl velmi podrobnou evidenci svých členů. Výroční katalogy (tzv. catoalgi breves) jsou rozděleny podle jednotlivých domů a u jednotlivých jezuitů najdeme i jejich funkce v komunitě. Katalogy byly sestavovány vždy během léta, aby se přesuny členů, které se každoročně týkaly více než třetiny otců, scholastiků i bratří, mohly uskutečnit před začátkem školního roku (tj. polovinou října). Původně byly pouze rukopisné a od roku 1710 vycházeli tiskem a mohly tak být k dispozici nejen na provincialátu a generalátu, ale i v každém řádovém domě.

Na základě těchto katalogů sestavujeme také katalog osob telčské koleje, jehož první část (1710-1773) bude zveřejněna v první polovině roku 2018. Telč, podobně jako jiné řádové domy, má i svůj samostatný katalog, který je poněkud neobvykle uspořádán podle hlavních funkcí v komunitě (rektoři, kazatelé, učitelé, instruktoři třetí probace…). Kromě výročních katalogů existovaly i tzv. tříleté katalogy, které v jedné řadě uváděly biografické informace o řeholnících a ve druhé pak šifrovaně hodnocení jejich schopností i povahových vlastností.

Na základě těchto i další pramenů jsou informace o jezuitech i příslušnících jiných řádů systematicky zpracovávány do Bio-bibliografické databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku (http://reholnici.hiu.cas.cz/katalog/telc/). Můžete v ní vyhledávat sami dle vlastní potřeby nebo se přímo podívat na jezuity - telčské rodáky či na ty, kteří prošli telčskou kolejí nebo na  osudy těch, kteří byli pochování v kryptě kostela Jména Ježíš.