Katalog památek

Katalog stavebních památek v Telči a blízkém okolí.


Kostel sv. Jana Nepomuckého

Poutní a původně zamýšlený klášterní kostel sv. Jana Nepomuckého.

zobrazit

Kaple Panny Marie

Kaple pro reprezentační a pastorační činnost jezuitských patres.

zobrazit

Kostel Matky Boží

Jedna z nejstarších sakrálních staveb v Telči, která sloužila jezuitským patres jako ...

zobrazit

Kostel sv. Jakuba Většího

Farní chrám města Telče, který se stal jezuitským patres dočasným zázemím pro liturgický ...

zobrazit

Jezuitský dispenzář

Hospodářské a odpočinkové zázemí jezuitské koleje a domu třetí probace v Telči.

zobrazit

Kaple Povýšení sv. Kříže

Ke kapli se na konci 17. století konaly četné a významné zbožné poutě.

zobrazit

Jezuitské gymnázium

V interiéru budovy se kromě učeben nacházela i školní kaple a divadelní sál.

zobrazit

Konvikt svatých Andělů

Konvikt byl postaven jako škola chrámového zpěvu a hudby.

zobrazit

Jezuitská kolej

Zdejší kolejí, která sloužila také jako tzv. dům třetí probace, prošli mimo jiné ...

zobrazit

Kostel sv. Anny a přilehlý hřbitov

Stavbu raně barokního hřbitovního kostela sv. Anny iniciovali sami jezuité.

zobrazit

Kostel Jména Ježíš

Integrální součástí areálu jezuitské koleje je raně barokní kostel Jména Ježíš.

zobrazit

Vzhledem ke skutečnosti, že se Telč stala díky jezuitskému řádu významným regionálním centrem kulturního a duchovního života, tvoří období 17. a 18. století velmi důležitou kapitolu dějin města i celého panství. Baroko vtisklo Telči jedinečný a dodnes jasně patrný architektonický výraz, který citlivě doplnil renesanční architekturu kdysi reprezentačního sídla pánů z Hradce.

Stejně tak se jeho vliv promítnul do okolní krajiny. Drobné sakrální památky ve městě a okolí jsou reprezentativními příklady utváření kulturní krajiny venkova na pomezí Čech a Moravy a připomínkou četných poutí a procesí.