Novinky

Zde naleznete aktuální informace a pozvánky.


Repositoria jezuitské lékárny v Telči: Nástin uměleckohistorického kontextu

| Odborná studie.

zobrazit

Simplicia a nádoby jezuitské lékárny v Telči

| Odborná studie.

zobrazit

Ideální podoba řádového domu

| Zpráva o workshopu.

zobrazit

K výstupům projektu budou patřit metodika evidence dokladů hmotné kultury, interaktivní mapa, výstava a publikační a přednášková činnost.