Publikační činnost

Výsledky výzkumu členové týmů představí v odborných studiích v recenzovaných periodikách.


2016

Ramešová Michaela, Valecký Štěpán

Vztahy variant literae annuae domu třetí probace v Telči v letech 1656-1660. Analýza a komparace kopií, Versions of the Literae Annuae from the House of the Third Probation in Telč between the Years 1656 and 1660. Analysis and Comparison of Copies, Folia Historica Bohemica. 2016, roč. 31, č. 1, s. 87-106, 2016

Článek ke stažení zde.

 

2017

Markéta Holubová

Lékárna telčské koleje a její správci

In: Dějiny věd a techniky, No. 3, Vol. L (2017), 174-191

Článek ke stažení zde.

 

2018

Hamrlová Anna

Simplicia a nádoby jezuitské lékárny v Telči
In: Česká a slovenská farmacie 4/2017, sv. 66, s. 168-176

Článek ke stažení zde.

 

2018

Hamrlová Anna

Repositoria jezuitské lékárny v Telči: Nástin uměleckohistorického kontextu
In: Zprávy památkové péče 2017, roč. 77, příloha, s. 11-18

Článek ke stažení zde.

 

2018

Hamrlová Anna

Calices arte et pretio exquisitos: Liturgické stříbro kostela Jména Ježíš v Telči z pohledu kostelních inventářů a účtů

In: Průzkumy památek 1/2018, ročník 25, str. 71–86

Článek ke stažení zde.

 

2018

Jiří M. Havlík

Confessarii nobilium - Ordensmitglieder als Beichtväter bei böhmischen Adelsfamilien (16.-18. Jahrhundert)

In: ČERNUŠÁK, Tomáš, Karl KOLLERMANN a Irene RABL. Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit: Referate der gleichnamigen Tagung im Stift Melk vom 21. bis 23. September 2016. Praha: Historický ústav AV ČR, 2018. Monastica historia, s. 145-177.

Článek ke stažení zde.