Výstava

V závěrečné etapě projektu tým prezentuje výsledky široké veřejnosti hned na dvou výstavách.


Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši

Období 17. a 18. století představuje dosud méně známou, ale velmi důležitou kapitolu dějin Telče i bývalého panství, v němž se město díky působení jezuitského řádu stalo významným regionálním centrem kulturního a duchovního života. Expozice Vás seznámí s dějinami telčské koleje a probačního domu. Nahlédnete do života zdejší komunity a zejména do způsobu prožívání tzv. třetí probace - závěrečné fáze formace jezuity, pro kterou byl zdejší dům zřízen. Zjistíte, jak jezuité ovlivňovali nejen náboženský život ve městě i okolí. Na jednom místě a ve vzájemných souvislostech si prohlédnete vzácně dochované předměty dokumentující sloužení liturgie, organizování duchovních slavností, chod škol a semináře či provozování lékárny. Architekturu, mobiliář kostelů i drobnou sakrální architekturu Vám představí reprodukce dobových plánů, fotografie dnešního stavu, a především jedinečné 3D vizualizace, které Vám ukáží současnou podobu i historickou rekonstrukci bývalé jezuitské koleje, řádového kostela Jména Ježíš a farního kostela sv. Jakuba. Jste zváni také k nahlédnutí do telčské jezuitské knihovny, jejíž téma se ukázalo natolik širokým, že dalo vzniknout samostatné výstavě Knihovna telčské jezuitské koleje. 

Výstava Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši se otevřela veřenosti v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči od 11. června do 13. září 2020.  

 

Vybrané reakce z návštěvní knihy:

„Pěkná výstava, která připomenula minulost Telče jiným pohledem. Pro mne o to víc zajímavá, že předkové mého rodu žili od počátku 17. st. na telčském panství a tak byli jezuitské Telče součástí. Velké poděkování všem, kteří se na projektu podíleli“, napsal návštěvník z Jihlavy.

 

„Třicet let jsem čekal na výstavu o jezuitech v prostorách školy, kde jsem strávil 25 let své pedagogické činnosti a … dočkal se. Děkuji všem, kteří se o její zrod a instalaci zasloužili“, připojil návštěvník z Jemnice.

 

„Krásna, vel'mi poučná výstava vďaka kteroj sme si mohli nachvíl'ku predstaviť ako Telč vyzerala v minulosti“, uvedli návštěvníci ze Slovenska.

 

 

Kompletní program doprovodných akcí k nahlédnutí zde.

Edukační list k výstavě ke stažení zde.


Knihovna telčské jezuitské koleje

Výstava Knihovna telčské juzuitské koleje, která se koná v premonstrátské kanonii v Nové Říši, okazuje osudy jedné z nejlépe dochovaných částí telčské koleje a domu třetí probace - knihovny. V současnosti známe asi pětinu svazků z kmenové kolejní knihovny, většinu z nich zakoupila po zrušení řádu právě novoříšká kanonie. Pro vybavení svého knihovního sálu navíc adaptovala telčský mobiliář, takže návštěvník má jedinečnou příležitost alespoň ve výseku spatřit uspořádání, které vídávali jezuitští Otcové v druhé polovině 18. století, kdykoli vstoupili do knihovny. Výstava Vás provede historií knihovny, přiblíží Vám přátelské vztahy mezi jezuity, zakladatelkou koleje, okolními duchovními správci i telčskými obyvateli, které se upevňovaly knižními dary. Seznámí Vás se systémem katalogizace, i výpůjčním řádem, který jezuité užívali. Stranou nezůstává ani obsah knihovny. Výstava Vám umožní nahlédnout do knih, jejich stránky jsou psány převážně v latině a představují sumu dobového vědění i poklad duchovního života. Pro nás však jsou často obtížně pochopitelné, a to nejen kvůli jazykové bariéře. 

Knihovna Vám otevře své dveře v prostorách premonstrátské kanonie v Nové Říši v termínu 21. 6. – 4. 10. 2020