Výstava

V závěrečné etapě projektu tým prezentuje výsledky široké veřejnosti. V roce 2020 bude uspořádána výstava a vydán kritický katalog.


Výstava si bude klást za cíl přiblížit široké veřejnosti život Tovaryšstva Ježíšova v kontextu Telče za použití dochovaných dobových reálií či jejich kopií. Zdůrazněním provozní stránky jednotlivých jezuitských objektů na sledovaném území dojde k lepšímu poznání dějin každodennosti. K prezentaci výstavy budou pro názornost využity bývalé prostory jezuitského řádu.