3D model jezuitské koleje a kostela

Tisková zpráva.


3D model jezuitské koleje a kostela

Zpřístupnili jsme vizualizaci bývalé jezuitské koleje a řádového kostela v Telči v jejich současné podobě i v historické rekonstrukci.

Jedním z výstupů projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“ věnovaným, jak odborné, tak i širší veřejnosti je vytvoření 3D modelů vybraných staveb, které se pojí s působením řádu Tovaryšstva Ježíšova v Telči. Na základní myšlenku, zpřístupnit atraktivní formou kulturní dědictví z období raného baroka, navázala snaha využít potenciál moderních technologií a pokusit se touto metodou prezentovat badatelská zjištění.

Svého zpracování se dočkala jezuitská kolej, dnešní Univerzitní centrum Masarykovy univerzity a přilehlý kostel Jména Ježíš, který byl prohlouben o pohled do interiéru díky vedenému řezu stavbou. V další fázi se naplnila vize zachytit oba objekty v jejich pravděpodobné historické podobě.

Proces tvorby vyžadoval spolupráci úzkého týmu specialistů zabývajících se jednak stavebně-historickými průzkumy (Ondřej Hnilica, NPÚ, ÚOP v Telči). V návaznosti na dosavadní průzkumy byly vypracovány návrhy historické podoby a po celou dobu procesu tvorby bylo dále zajištěno metodické vedení. Zadruhé, úkolem specialisty na informační technologie (Ivan Klíma, NPÚ, ÚOP v Telči) bylo teoretické poznatky zachycené dvoudimenzionálně převést klasickým postupem "ručního" modelování do 3D podoby. Zejména historická rekonstrukce si vyžádala také další konzultace u externích odborníků na raně novověkou architekturu.

Díky interaktivnímu 3D modelu si uživatel může důkladně prohlédnout stavby v jejich hmotovém rozložení ze všech úhlů pohledu, čímž je možné si lépe uvědomit jednotlivé prostorové souvislosti a propojení těchto dvou významných staveb. Řez kostelem odhaluje strukturu stavebního typu kostela s přízedními pilíři, který je charakteristický pro potridentskou architekturu. Mimo prostoru krypty vykresluje řez vedený zdejším zachovalým historickým krovem ležaté stolice s dvojicí hambálků a podélným vázáním ondřejskými kříži.

Vizualizace pravděpodobné historické rekonstrukce zase naznačuje historickou barevnost z poloviny 18. století, jež odhalily dřívější sondy v omítkovém souvrství. A konečně, jako určitou zvláštnost představuje také hypotetické provedení fyzicky nikdy nerealizované podkrovní komory, která je na sakrálním objektu neobvyklá.

Prosím, klikněte na obrázek níže. 3D modely se nejkvalitněji zobrazí v nejnovějších verzích desktopových internetových prohlížečů. Přistupujete-li na stránky z mobilního zařízení nebo Váš prohlížeč nebyl dlouho aktualizován, budete si moci 3D model prohlédnout alespoň na serii 2D obrázků.

Poprvé bude 3D model jezuitské koleje a kostela veřejně prezentován na Výstavišti v Brně v sobotu 15. června 2019 v rámci oslav stého výročí založení Masarykovy univerzity. 

Více o 3D modelech zde.

 

Další informace poskytnou připravované odborné studie:

Hnilica O., Klíma I., Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči, in: Zprávy památkové péče, 2/2019 (v tisku).

Hnilica O., Klíma I., Možnosti a využití 3D modelu kostela Jména Ježíš v Telči, in: Dějiny staveb 2019 (v přípravě, po konferenčním příspěvku).

Vloženo Od
Tags: zpráva 3D modely kostel kolej