Historická kulturní krajina a drobné sakrální památky v Telči a okolí jako síť významů

Odborná studie


Historická kulturní krajina a drobné sakrální památky v Telči a okolí jako síť významů

Studie pojednává o dílčích aspektech historické kulturní krajiny Telče a jejího bezprostředního okolí. Těžiště tkví v zasazení sakrálních dominant předměstské krajině Telče. Objekty byly nahlíženy v kontextu prostorových souvislostí drobné sakrální architektury. Zájmové lokality jsme srovnávali a částečně rekonstruovali podle dostupných ikonografických zdrojů a relikty zachované v urbanismu místa. Takto hustá síť drobných sakrálních památek na relativně malém území a výrazná čitelnost v historické prostorové struktuře prozrazuje její přes regionální význam.

Další publikační činnost týmu zde.

Vloženo Od
Tags: článek odborná studie