Mezinárodní konference přinesla také večerní přednášku pro širokou veřejnost

Zpráva o přednášce.


Mezinárodní konference přinesla také večerní přednášku pro širokou veřejnost

Mezinárodní konference „Řád a město, řád a jeho mecenáši“ přinesla také večerní přednášku Josefa Hrdličky z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity určenou široké veřejnosti. Příspěvek s názvem „Řád, město a vrchnost. Počátky jezuitského řádového domu v Telči“ seznámil zájemce s historií jezuitů v Telči, zejména s jejich usazení ve městě. Vše v souvislosti s rodem Slavatů, jehož rodinnými vazbami se také zabýval.

Rod Slavatů byl významným šlechtickým rodem, do něhož se během první poloviny 17. století přivdala původem rakouská šlechtična Františka z Meggau, pozdější zakladatelka a podporovatelka jezuitské koleje a domu třetí probace v Telči. Přednáška nastínila širší rodinné vazby obou rodů, zdůraznila jejich zakotvení v katolickém vyznání a vztahy k Tovaryšstvu Ježíšovu. Anna Marie Františka Slavatová rozená z Meggau tak podporou řeholní komunity navazovala na tradici běžnou v obou rodinách. Bylo pojednáno o životě hraběnky, která působila jako nejvyšší hofmistryně na vídeňském císařském dvoře. Došlo také na zmínky o osobním životě či různorodých osudech jejích potomků. Ke své fundátorské činnosti hraběnka přistoupila až po smrti svého manžela, kdy se rozhodla složit vdovský slib čistoty, načrtnuta byla její úvaha o vstupu do některého řeholního společenství. Ze své vrchnostenské pozice však mohla lépe podporovat řád, například velkorysými příspěvky k výstavbě konventu s řádovým kostelem a dalších staveb.

Přednáška se přirozeně též věnovala aktivitám Tovaryšstva Ježíšova ve městě Telči, zmíněna byla například vzdělávací činnosti a další aktivity směřujících k prohlubování víry zdejších obyvatel. A to mimo jiné v souvislosti s bratrstvy vedenými právě jezuitskými otci. Jako zásadní byl představen moment uvedení kultu sv. Markéty, patronky města Telče. Závěr přednášky byl věnován vybraným donacím telčských měšťanů, jež mnohdy dosahovaly poměrně vysokých částek a významně tak přispívaly k formování města a další činnosti řádu.

Tento bezesporu poutavý příspěvek poukázal nejen na složité vztahy mezi šlechtickými aktéry slavatovského dominia, ale zejména na roli Tovaryšstva Ježíšova ve městě Telči, řádu záhy taktéž podporovaného zdejšími městskými elitami.

Vloženo Od
Tags: workshop konference prednaska