Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter

Sborník Monastica Historia Band 4


Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter

Publikační činnost týmu projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši se rozšířila o sborník s názvem Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter z řady Monastica Historia, vydaný Nakladatelstvím Historický ústav Akademie věd ČR.

Sborník přináší celkem 21 studií významných badatelů dějin řeholních institucí ve středoevropském prostoru z České republiky, Polska, Rakouska, Slovenska a Maďarska. Vydání sborníku předcházela konference stejného názvu konaná v Telči v září roku 2018, jejímž tématem byly vazby mezi řádem a jeho mecenáši zejména v městském prostředí v období raného novověku. Široce diskutované téma se promítlo také v obsahu (i objemu) vydané knihy, některé studie pojednávají o zakládání či mecenátu v širších souvislostech, jiné se orientují na detailně rozpracované případy. Příspěvky odkrývají různorodé typy mecenátu v prostředí různých řádů − jezuitů, dominikánů, augustiniánů, cisterciáků, barnabitů, či milosrdných bratrů, z ženských řádů jsou zastoupeny klarisky. Rozsah provedených výzkumů, které kniha vhodnými metodický postupy zpřístupňuje, ji činí cenným příspěvkem k bádání o raně novověkém monasticismu ve střední Evropě.

Knihu je možné zakoupit na e-shopu nakladatelství Historického ústavu viz odkaz níže.

http://obchod.hiu.cas.cz/shop/miscellanea/343-orden-und-stadt-orden-und-ihre-wohltaeter-monastica-historia-band-4.html

Další publikační činnost týmu projektu zde.