Ostatky sv. Markéty v Telči

Odborný článek


Ostatky sv. Markéty v Telči

V Jihočeském sborníku historickém (89/2020, s. 25-42) vyšel odborný článek Michaely Ramešové, Ostatky sv. Markéty v Telči.

Příspěvek pojednává o relikviích a kultu sv. Markéty v Telči, ve vazbě na Tovaryšstvo Ježíšovo, vrchnost a samozřejmě i měšto, kterému se stala patronkou.

Vloženo Od