Proběhl workshop Sebeprezentace, sebeobhajoba a uchování paměti

Zpráva z workshopu.


Proběhl workshop Sebeprezentace, sebeobhajoba a uchování paměti

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se v budově Akademie věd (Prosecká 809/76, Praha) uskutečnil workshop s názvem Sebeprezentace, sebeobhajoba a uchování paměti. Pravidelná akce projektu Telč a jezuité a jeho mecenáši se tentokrát konala pod záštitou Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Setkání se zúčastnili badatelé z několika institucí. Jejich příspěvky reflektovaly specifickou povahu záznamů analistické povahy z řádového prostředí raného novověku. Pozornost se zaměřila na princip zhotovování písemností tohoto druhu a dynamické vztahy, které je či obdobná média řádové komunikace spoluutvářely. Důraz byl kladen též na ohodnocení fakticity textů, jejich stylistické zařazení a možnosti výkladu pro bádání v oblasti historie, kulturního dědictví a péče o památky. Přednesená témata a následná diskuze zajímavým způsobem přispěly k poznání a rozšíření pohledu na způsoby uchování historické paměti (nejen) v řeholním prostředí.

Akce proběhla v přátelském duchu a umožnila přínosný kontakt mezi badatelskými týmy.

 

Fotografie © Jaroslav Novotný, HÚ AV ČR

Vloženo Od
Tags: workshop zpráva