Řád, město a vrchnost. Počátky jezuitského domu v Telči

Přednáška pro veřejnost.


Řád, město a vrchnost. Počátky jezuitského domu v Telči

Přednáška  přiblíží počátky působení Tovaryšstva Ježíšova v Telči ve druhé polovině 17. století. V úvodu bude věnovat pozornost náboženskému životu města v době posledních pánů z Hradce a jejich slavatovských nástupců stejně jako příchodu a šíření jezuitů v českých zemích do sklonku třicetileté války. Následně se bude zabývat osobou Františky Slavatové z Meggau a jejími fundačními aktivitami. V tomto kontextu bude sledován příchod Tovaryšstva do Telče, jeho stavební aktivity a majetkové zázemí. Pozornost bude věnována také odpovědi na otázku, jak na příchod řádu reagovalo městské prostředí a jak fundace řádových staveb ovlivnila urbanismus města. Stranou výkladu nezůstane ani vliv jezuitů na duchovní tvář barokního města či jeho reflexe v očích telčských měšťanů a dalších osob spjatých s městem.

 

přednáší: doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

kdy: v pondělí 24. září 2018 v 18. hodin

kde: Lannerův dům, Hradecká 6, Telč

 

Přednáška se koná v rámci odborné mezinárodní konference Řád a město, řád a jeho mecenáši a je volně přístupná.

Jste srdečně zváni.

Příloha ke stažení
Vloženo Od
Tags: konference prednaska