Rekonstrukce archivu jezuitského domu třetí probace v Telči

Odborná studie.


Rekonstrukce archivu jezuitského domu třetí probace v Telči

Publikační činnost týmu projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši rozšířila studie Jarmily Hlaváčkové s názvem Rekonstrukce archivu jezuitského domu třetí probace v Telči.

 

Anotace

V roce 1773 byl archiv telčské jezuitské koleje převzat Moravským zemským guberniem. Prošel zde novou inventarizací, některé archiválie zde byly dále deponovány, jiné skartovány a další odeslány do Vídně. Tak byl roztržen soubor písemností budovaný od založení koleje do jejího zrušení. Projekt Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši věnující se telčskému domu třetí probace, v němž probíhala formace jezuitů před posledními sliby, se stal příležitostí ke zhodnocení, co vše se z archivu dochovalo a v jakých institucích, tedy jaká je základní badatelská základna.

Studie vychází z archivní manipulace, která proběhla v koleji roku 1762. Na základě starého inventáře je založen popis archivu, jeho obsah a členění, dále se řeší otázka dochování a uvádí se současné uložení. Základem archivu je fond E 30 Jezuité Telč Moravského zemského archivu, který uchovává 28 věcných skupin z původních 44 (jeho inventář zpracoval Jiří Radimský). Dalších osm skupin se pak dochovalo v Národním archivu – fond Jesuitica a v Rakouské národní knihovně. Studie tak upozorňuje na to, že badatelská základna je mnohem širší, než se soudilo. Ukazuje dále tematickou rozmanitost písemností a jejich časové ukotvení. Upozorňuje ovšem také na základě regest z inventáře z roku 1762 na některé nedochované archiválie, poskytuje-li i tato zpráva důležitou informaci pro badatele. Nakonec jsou jmenovány některé cenné písemnosti, které vznikly v koleji, avšak nepatřily do archivu.

 

Citace

Jarmila Hlaváčková, Rekonstrukce archivu jezuitského domu třetí probace v Telči. Archivní časopis Roč. 69, č. 2, 2019, s. 140-164.

 

Další studie zde.

Vloženo Od
Tags: článek