Sochařská galerie Na dlážkách v Telči

Odborná studie


Sochařská galerie Na dlážkách v Telči

Sochařská galerie Na dlážkách v Telči představuje soubor exteriérových skulptur, které lemují stezku z jádra města k starobylému mariánskému poutnímu kostelu. Sochařské galerii byla dosud věnována pozornost pouze z hlediska datačního a autorského, předkládaný příspěvek shrnuje veškeré dosud známé poznatky, komentuje jejich vývoj a pokouší se dílo interpretovat po jeho ikonologické a významové stránce. Studie taktéž nastíní možné spojení této objednávky se zdejší měšťanskou sodalitou Očišťování Panny Marie.

Další publikační činnost týmu projektu zde.

Vloženo Od
Tags: článek odborná studie