Superiores generales: Telčský soubor obrazů jezuitských generálů v kontextu předloh, pojetí a funkce

Odborný článek


Superiores generales: Telčský soubor obrazů jezuitských generálů v kontextu předloh, pojetí a funkce

Jezuitské domy bývaly zdobeny obrazovými cykly představujícími řadu témat, od světeckých cyklů až po portrétní zachycení významných církevních představitelů. Jako nedílnou součást výzdoby tak bylo možné, podobně jako u jiných řádů, zhlédnout portréty nejvyšších řádových představitelů, generálů či též superiores. Cykly jezuitských generálů visely především ve větších a významnějších kolejích Tovaryšstva Ježíšova, do současnosti se však dochovaly jen fragmenty někdejších ucelených souborů čítajících mnohdy pouze několik kusů z původního počtu maleb. Mnohem více je zmiňují písemné prameny. V tomto kontextu zaujme obrazový cyklus původem z Telče, kde se podařilo dochovat kompletní soubor obrazů s osmnácti malbami znázorňujícími všechny hlavní představitele jezuitského řádu od jeho založení sv. Ignácem z Loyoly až po jeho formální zrušení v roce 1773 za generála Lorenza Ricciho. Soubor byl původně součástí vybavení telčské jezuitské koleje a v současné době představuje jednu z posledních částí dochovaného mobiliáře. Obrazové cykly běžně vznikaly podle grafických předloh, u telčského cyklu generálů jako předloha sloužil především grafický soubor Arnolda van Westerhoulta z knihy Imagines praepositorum generalium Societatis Iesu (1748, 1759), částečně vycházející ze starších vyobrazení představitelů řádu. Soubor však vyvolává otázky, jež mohou poukazovat na další souvislosti. Jde především o zrcadlové přetočení některých portrétů cyklu vypovídající o někdejším rozmístění obrazů do několika skupin a o existenci více malířských rukopisů patrných na dochovaných dílech. Nejkvalitnější obraz cyklu, zachycující podobu Františka Retze, vyhotovil významný pražský malíř německého původu Jan Petr Molitor.

Článek Anny Hamrlové je možné si přešíst v časopise Ústavu dějin umění AV ČR UMĚNÍ ART 4 LXVII 2019, "Superiores generales: Telčský soubor obrazů jezuitských generálů v kontextu předloh, pojetí a funkce", s. 333–342. 

 

Další publikační činnost týmu projektu zde.

Zobrazit web
Vloženo Od
Tags: článek