Telčský kostel Jména Ježíš

Přednáška pro veřejnost.


Telčský kostel Jména Ježíš

Přednáška bude zaměřena především na kostel Jména Ježíš, který se významně podílí na charakteru městečka Telče a je jednou z jeho klíčových dominant.

Svatostánek byl původně zbudován jako řádový kostel pro Tovaryšstvo Ježíšovo, sídlící v přilehlém objektu jezuitské koleje. Chrám po genezi koncepce byl stavěn podle určitého korporátního projektu u nás již usazeným, původně vlašským stavitelem Stefanem Pertim, jehož naturel se projevil ve výsledné architektuře stavebního díla. Řádový kostel vznikl jako donátorský počin zdejší vrchnosti, především Františky hraběnky Slavatové, která se zasadila také o příchod Tovaryšstva do Telče. Po zrušení řádu se stal garnisonním, ale i filiálním kostelem a tímto způsobem slouží farnosti dodnes. Stavebně je kostel zachován v původní architektonické podobě, až na několik vybraných aspektů, jimž bude v příspěvku věnována pozornost.

přednáší: Ing. Mgr. Ondřej Hnilica, Ph. D. (NPÚ ÚOP v Telči)

kdy: ve středu 20. března 2019 v 18:00 hodin

kde: Lannerův dům, Hradecká 6, Telč

Příloha ke stažení
Vloženo Od
Tags: prednaska