Tvrz v Knínicích (okr. Jihlava) s přihlédnutím k její adaptaci na jezuitskou rezidenci

Vědecký poster.


Tvrz v Knínicích (okr. Jihlava) s přihlédnutím k její adaptaci na jezuitskou rezidenci

Na specializované konferenci stavebněhistorického průzkumu HRADY A TVRZE v širších souvislostech (Svorník) v Kroměříži byl dne 22. června 2017 týmem NPÚ prezentován příspěvek s názvem Tvrz v Knínicích (okr. Jihlava) s přihlédnutím k její adaptaci na jezuitskou rezidenci také ve formě vědeckého posteru.

Publikované achiválie z Moravského zemského archivu v Brně:
MZA, fond E 30 Jezuité Telč, sign. 19/29
MZA, fond D 11 Sbírka katastrálních map, sign. 1207
 

Poster je ke stažení v příloze.

Příloha ke stažení
Vloženo Od
Tags: poster