Vztahy variant literae annuae domu třetí probace v Telči v letech 1656-1660. Analýza a komparace kopií

Odborná studie.


Vztahy variant literae annuae domu třetí probace v Telči v letech 1656-1660. Analýza a komparace kopií

V periodiku Folia Historica Bohemica byla uveřejněna odborná studie autorů Michaely Ramešové a Štěpána Valeckého z ÚTAM AV ČR, v. v. i.

Anotace

Příspěvek se zabývá analýzou výročních zpráv Tovaryšstva Ježíšova z domu třetí probace v Telči psaných v letech 1656 až 1660. Primárně se zabývá odlišnostmi textu, který se objevuje v několika variantách, ve snaze odhalit podstatu rozdílů mezi jednotlivými verzemi tohoto specifického žánru jezuitského písemnictví. Autoři zkoumají vztahy mezi jednotlivými verzemi textu, pořadí, ve kterém jednotlivé verze mohly vznikat a pokoušejí se odhalit kritéria, která mohla zapříčinit a způsobit modifikace textu. Základním principem je srovnání a textová analýza původních rukopisů uchovávaných v Národní knihovně České republiky, Rakouské národní knihovně a římském archivu Tovaryšstva Ježíšova. Ve sledovaném období se odlišuje jak charakter "literae annuae" tak způsob jakým byly následně užity. Mechanismus který ovlivnil jejich vytváření a užití vede k hlubšímu zamyšlení. Nepochybně byl ovlivněn procesem tvorby originálu stejně jako další kompilací a/nebo integrací textu do ucelených svazků v rámci české Jezuitské provincie.

Článek ke stažení v příloze.

Příloha ke stažení
Vloženo Od
Tags: článek