Publications

Team members will present research results through studies in peer-reviewed journals.


2016

Ramešová Michaela, Valecký Štěpán

Vztahy variant literae annuae domu třetí probace v Telči v letech 1656-1660. Analýza a komparace kopií, Versions of the Literae Annuae from the House of the Third Probation in Telč between the Years 1656 and 1660. Analysis and Comparison of Copies, Folia Historica Bohemica. 2016, roč. 31, č. 1, s. 87-106, 2016

 

2018

Hamrlová Anna

Simplicia a nádoby jezuitské lékárny v Telči
In: Česká a slovenská farmacie 4/2017, sv. 66, s. 168-176

 

2018

Hamrlová Anna

Repositoria jezuitské lékárny v Telči: Nástin uměleckohistorického kontextu
In: Zprávy památkové péče 2017, roč. 77, příloha, s. 11-18