Kaple Panny Marie

Kaple pro reprezentační a pastorační činnost jezuitských patres.

Kaple Panny Marie
Vznik: 1719, 1866 - 67
Poloha: Telč, Štěpnice

Kaple vznikla jako poslední ze sakrálních staveb budovaných na telčských předměstích. Roku 1719 byl položen základní kámen nevelké kaple P. Marie uprostřed návsi zdejší předměstské osady. Donátorem kaple byl obchodník a primátor města Ondřej Hanusík.

Neorientovaný objekt kaple tvoří loď obdélného půdorysu s tělesem věže připojeným ze severozápadní strany. Loď přechází vítězným obloukem do obdélného presbyteria, které je přibližně v půli uskočeno a zúženo pro zdůraznění kněžiště. Ze severovýchodní strany přiléhá ke kněžišti patrová přístavba s bočním vstupem, sakristií a v patře umístěnou boční tribunou. Loď je zaklenuta dvojicí plackových kleneb a kněžiště taktéž dvojicí plackových kleneb, avšak výrazně stlačených. Současná podoba kaple odpovídá přestavbě z let 1866-1867, kdy byl objekt rozšířen západním směrem a to nákladem zdejšího občana Josefa Tomáška, majitele bývalé továrny na šátky v místní části Štěpnice (dnes Dětský domov). Tuto fázi přestavby zednicky zajišťoval Prokop Woharčik a tesařsky Martin Růžička. Od tesařského mistra se zachoval půdorysný plán, který vypovídá o původní koncepci malé sakristie na rozdíl od současného stavu patrové přístavby. Veškeré vnitřní vybavení kaple se nese v duchu historismu 19. století. Výjimečnou je v tomto ohledu barokní soška Panny Marie s Ježíškem, která se nachází na hlavním oltáři a odkazuje ke svému vzoru z Mariánky při Dunaji.

Poslední opravy kaple skončili až v roce 2011. Stavba byla odvlhčena a následovaly opravy omítek a střech.

Katalog památek