Konvikt svatých Andělů

Konvikt byl postaven jako škola chrámového zpěvu a hudby.

Konvikt svatých Andělů
Poloha: Telč

Budova konviktu (semináře) svatých Andělů se nachází v jižní části Kyptova náměstí a plynule navazuje na uliční čáru přilehlé Seminářské ulice. Na pozemku poblíž bývalé panské sladovny byla postavena jako škola chrámového zpěvu a hudby z fundace hraběnky Františky Slavatové. Školu navštěvovalo deset až dvanáct žáků, kteří spoluúčinkovali při bohoslužbách v jezuitském kostele Jména Ježíš.

Architektonický vývoj budovy je poměrně složitý, k jejím nejstarším stavebním prvkům patří pozůstatky gotického opevnění města. Jedná se o dvoupodlažní stavbu značně podlouhlého půdorysu krytou sedlovou střechou s polovalbou nad severním průčelím. Uliční průčelí se vlivem terénního rozdílu jeví ve střední části jako přízemní. Dvorní průčelí je členěno na přízemí a patro. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 se konvikt dostal do majetku držitelů panství Podstatzkých-Lichtensteinů. Vnitřní dispozice byla přestavěna na byty a až do poloviny 20. století zde byli ubytováváni zámečtí úředníci. Budova prošla mnoha stavebními úpravami, v 19. století byly odstraněny střešní vikýře a věžička s cibulí z jižní části objektu. V druhé polovině 19. století byla vytvořena sjednocující úprava fasády. Klasicistní členění rizalitu bylo odstraněno na konci 20. století. Významnější stavební úpravy proběhly v 90. letech 20. století. Původní podobu konviktu zachycují dochované veduty města.

K dvornímu průčelí budovy přiléhá zahrada, kterou ohraničuje Ulický rybník, dříve zvaný Seminářský. V 17. století zde byl zbudován můstek, který spojoval konvikt s jezuitským dispenzářem, situovaným na druhém břehu rybníka.

Katalog památek