tag: článek


Lékárna telčské koleje a její správci

| Odborná studie.

zobrazit

Calices arte et pretio exquisitos: Liturgické stříbro kostela Jména Ježíš v Telči z pohledu kostelních inventářů a účtů

| Odborná studie.

zobrazit

Confessarii nobilium – Ordensmitglieder als Beichtväter bei böhmischen Adelsfamilien (16. – 18. Jahrhundert)

| Odborná studie.

zobrazit

Repositoria jezuitské lékárny v Telči: Nástin uměleckohistorického kontextu

| Odborná studie.

zobrazit