tag: článek


Sochařská galerie Na dlážkách v Telči

| Odborná studie

zobrazit

Historická kulturní krajina a drobné sakrální památky v Telči a okolí jako síť významů

| Odborná studie

zobrazit

Superiores generales: Telčský soubor obrazů jezuitských generálů v kontextu předloh, pojetí a funkce

| Odborný článek

zobrazit

3D model kostela Jména Ježíš v Telči a jeho využití

| Odborná studie

zobrazit