tag: konference


Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter

| Sborník Monastica Historia Band 4

zobrazit

Sebeprezentace, sebeobhajoba a uchování paměti

| Pozvánka na workshop.

zobrazit

Mezinárodní konference přinesla také večerní přednášku pro širokou veřejnost

| Zpráva o přednášce.

zobrazit

Mezinárodní konference Řád a město, řád a jeho mecenáši

| Zpráva z konference.

zobrazit