tag: poster


Tvrz v Knínicích (okr. Jihlava) s přihlédnutím k její adaptaci na jezuitskou rezidenci

| Vědecký poster.

zobrazit