Františka Slavatová z Meggau, zakladatelka jezuitského probačního domu v Telči

Přednáška pro veřejnost.


Františka Slavatová z Meggau, zakladatelka jezuitského probačního domu v Telči

Přednáška seznámí posluchače se životem Františky Slavatové z Meggau (1610-1676), zakladatelky jezuitského probačního domu v Telči. 

Přednášející představí zakladatelku jezuitského probačního domu v Telči a její vztah k Tovaryšstvu Ježíšovu. Výklad bude vycházet především z řádových pramenů a pramenů rodinného archivu Slavatů uloženého v Jindřichově Hradci. Dvorní dáma Anna Marie Františka z Meggau, dcera Leonarda Helfrieda z Meggau, nejvyššího hofmistra císaře Matyáše, se v roce 1627 provdala za Jáchyma Oldřicha Slavatu, čtvrtého syna českého královského místodržícího Viléma Slavaty. Zřejmě nedlouho po smrti svého manžela složila hraběnka Slavatová slib věčného vdovství a rozhodla se pro podporu založení domu třetí probace pro českou jezuitskou provincii. Později pro ni finančně podpořila i kostel Jména Ježíš a seminář sv. Andělů. Její vazby k jezuitskému řádu byly zřejmě velmi pevné; od doby, kdy byla již jako vdova hofmistryní budoucího císaře Leopolda I., můžeme dokumentovat souvislou řadu jezuitských zpovědníků, kteří hraběnku provázeli jejím duchovním životem. Vztah mezi ní a Tovaryšstvem dokládá i četná korespondence, kterou s ní a s jejími syny jezuité vedli, stejně jako řada oslavných životopisů, které o ní byly v řádovém prostředí napsány. 

přednáší: PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D.

kdy: ve středu 3. října 2019 v 18.00 hodin

kde: v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči, nám. Zachariáše z Hradce 2

 

Příloha ke stažení
Vloženo Od
Tags: prednaska