Katalog památek
Katalog stavebních památek v Telči a blízkém okolí
Elektronická edice
Výběrová edice výročních zpráv telčské jezuitské koleje
Interaktivní mapa
Interaktivní mapa zpřístupní poznání zásahů telčských jezuitů do města i krajiny

Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši

Snaha poznat vzájemné vztahy majitelů panství, štědrých vůči Tovaryšstvu Ježíšovu, členů telčské expozitury tohoto řádu, představitelů katolické církve a městské komunity je jedním z hlavních cílů projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“.

Naše památky

Kostel Povýšení sv. Kříže

Současný chrám Povýšení sv. Kříže v Knínicích, dříve kostel sv. Františka ...

zobrazit

Jezuitské gymnázium

Založení jezuitského gymnázia v Telči souviselo s potřebou vzdělávání chlapců ...

zobrazit

Konvikt svatých Andělů

Budova konviktu (semináře) svatých Andělů se nachází v jižní části Kyptova náměstí a ...

zobrazit

O projektu

Studium dochovaných archivních pramenů, zejména výročních zpráv, nemovitých a movitých památek a jejich vzájemná komparace přinesou v publikační a přednáškové činnosti odborně fundovaný a ucelený pohled na jezuitský řád a jeho fungování v Telči.

Na pětiletém projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“ spolupracují Historický ústav Akademie věd České republiky, Národní památkový ústav a Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. K výstupům projektu budou patřit metodika evidence dokladů hmotné kultury, interaktivní mapa, výstava a publikační a přednášková činnost.

Novinky

Ideální podoba řádového domu

| Zpráva o workshopu

zobrazit

Vztahy variant literae annuae domu třetí probace v Telči v letech 1656?1660. Analýza a komparace kopií

| Odborná studie

zobrazit

Jezovité? Škaredá strašidla z doby věků zatemnělých?

| Zpráva o workshopu

zobrazit

Partneři projektu