Mapa

Geografické horizonty působení telčských jezuitů zachytí interaktivní mapa.


Vizualizace aktivity telčských jezuitů na území české provincie by měla ukázat především dosah činnosti zdejšího domu v působišti samém i blízkém i vzdálenějším okolí. Bude realizována souborem map různých měřítek a charakteru. První se bude věnovat aktivitám vyplývajícím ze specifického poslání telčského dumu jako místa sloužícího k dokončení řádové formace.

Základními prvky této třetí probace jsou velká duchovní cvičení a tzv. experimenta, které se raném novověku realizovala zapojením se do duchovní služby a především prováděním tzv. vnitřních misií, které měly za cíl především duchovní obnovu katolického obyvatelstva, např. kázáním, potíráním pověrečných a magických praktik či zpovídáním. Důležité je proto poznat a prezentovat směry a cíle těchto misijních cest otců pobývajících v probačním domě. Další mapy zachytí nejen dochované, ale i zaniklé stopy působení řádu ve městě Telči a jeho okolí (drobná sakrální architektura, dějiště zázraků, místa paměti) a zobrazí mobilitu jezuitů s ohledem na působení v Telči.

Vstup do mapové aplikace zde.