Repositoria jezuitské lékárny v Telči: Nástin uměleckohistorického kontextu

Odborná studie.


Repositoria jezuitské lékárny v Telči: Nástin uměleckohistorického kontextu

Odborná studie Anny Hamrlové z NPÚ ÚOP v Telči byla publikována v časopise Zprávy památkové péče 77/2017.

Anotace:

Malovaná repositoria tvoří v repertoáru barokních lékáren hodnotnou část našeho historického fondu srovnatelnou s památkami ve středoevropském kontextu. Z uměleckohistorického hlediska navazují na výzdobu šlechtických kabinetů souvisejících s dobovou oblibou krajinářství. V českém prostředí jsou malované lékárny dochovány především v jižních Čechách, méně známou je vybavení lékárny v Telči vzniklé pro jezuitský řád. Vyobrazená témata napovídají svým umístěním nejen o myšlenkovém konceptu díla, ale rovněž o jejich prezentování v rámci někdejší oficíny.

Další články zde

Článek ke stažení v příloze.

Příloha ke stažení
Vloženo Od
Tags: článek