Novinky

Zde naleznete aktuální informace a pozvánky.


Rekonstrukce archivu jezuitského domu třetí probace v Telči

| Odborná studie.

zobrazit

3D model jezuitské koleje a kostela

| Tisková zpráva.

zobrazit

Sebeprezentace, sebeobhajoba a uchování paměti

| Pozvánka na workshop.

zobrazit

Telčský kostel Jména Ježíš

| Přednáška pro veřejnost.

zobrazit

K výstupům projektu budou patřit metodika evidence dokladů hmotné kultury, interaktivní mapa, výstava a publikační a přednášková činnost.