Novinky

Zde naleznete aktuální informace a pozvánky.


Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter

| Sborník Monastica Historia Band 4

zobrazit

Proběhl workshop Sebeprezentace, sebeobhajoba a uchování paměti

| Zpráva z workshopu.

zobrazit

Milevská farnost v 17. století

| Odborná studie.

zobrazit

K výstupům projektu budou patřit metodika evidence dokladů hmotné kultury, interaktivní mapa, výstava a publikační a přednášková činnost.